Příjemné prostředí

Krásné nové prostředí a moderní vybavení školy působí příjemným rodinným dojmem. Ve třídě jsou hračky a pomůcky odpovídající danému věku dětí, které jsou umístěny tak, aby byly dětem snadno dostupné a umožňují rozvíjet jejich fantazii a tvořivost. Třída je variabilním nábytkem rozdělena na dvě části a koutky nazvané „centra aktivit“, kde jsou hračky, pomůcky, náčiní denní potřeby.

Zdravé stravování

Pěkné prostředí třídy dětem zajišťuje estetické stolování. Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. Je dovážena z kuchyně Nemocnice Havlíčkův Brod. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly. Skladba jídelníčku odpovídá dnešním normám
a spotřební koš je pravidelně vyhodnocován. Děti si samy regulují množství jídla, mají možnost si přidat.

Profesionální přístup

V naší mateřské škole je denní řád, který je dostatečně pružný, flexibilní a přizpůsobuje se aktuálním událostem a potřebám dětí. Ve třídě se děti podílejí na vytváření společných pravidel chování, které se učí dodržovat. Všechny děti mají stejná práva, možnosti i přiměřené povinnosti. Převládají pozitivní hodnocení a pochvaly. Podporujeme vzájemnou důvěru a toleranci mezi dětmi.

Naše vize

Dětem předškolního věku vytvářet takové podmínky, aby své dětství prožívaly radostně.

Dělat radost seniorům v Domově pro seniory, prolínat činnosti během dne se starší generací (předčítání, cvičení, společné centrování, besídky, zpívánky…)

Tyto dvě generace mají k sobě blízko, jsou v jedné budově. Senioři v přítomnosti dětí mládnou a to nejdůležitější – komunikují. Děti se tak nenásilně učí úctě a respektu ke starším lidem, rozumět jejich bolestem a starostem. Vlastně si děti odnáší krédo: respektovat a být respektován, pomáhat.

Aktuality

Kontakty

MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119

Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Telefon třída: +420 603 910 957

Vedoucí učitelka: Radana Guhlová

Telefon: +420 603 913 220

E-mail: mshusova@zswolkerova.cz

Zpracovávám...