Časové rozvržení dne

  • 6:00 – 8:30 scházení dětí (do 8, 00 hod.), spontánní hry
  • 8:30 – 8:45 pohybová aktivita
  • 8:45 – 9:00 hygiena, svačina
  • 9:00 – 9 :30 ranní kruh, centrování
  • 9:30 – 11:30 hygiena, oblékání, pobyt venku
  • 11:30 – 12:00 hygiena, oběd
  • 12:00–14:00 spánek, odpočinek dle věkové skupiny dětí (práce s předškoláky, pracovní list, individuální práce, příprava na vstup do ZŠ)
  • 14:00 – 14:30 odpolední zájmová činnost
  • 14:30 – 15:00 hygiena, svačina
  • 15:00 – 18:00 volné činnosti a aktivity řízené učitelkami, zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity. (V případě pěkného počasí možnost pobytu venku na zahradě Zahradnického 2)

Časové údaje jsou orientační, lze je přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Závazné jsou intervaly mezi jídly (max. 3 hodiny) a časová dotace pro pobyt venku.

Zpracovávám...