Psychosociální podmínky

V naší mateřské škole je denní řád, který je dostatečně pružný, flexibilní a přizpůsobuje se aktuálním událostem a potřebám dětí. Ve třídě se děti podílejí na vytváření společných pravidel chování, které se učí dodržovat a respektovat, ta jsou dětmi výtvarně ztvárněna a umístěna na viditelném místě ve třídě.

Všechny děti v MŠ mají stejná práva, možnosti i přiměřené povinnosti.

Převládají pozitivní hodnocení a pochvaly.

Dětem, které začínají školní docházku do MŠ, je umožněna adaptace, která probíhá podle jejich individuálních potřeb za spolupráce rodičů a učitelek.

Děti se mohou samostatně rozhodovat, zda se zapojí do výchovně-vzdělávacích činností, které vycházejí z aktuální situace. Mají možnost samostatného rozhodování při výběru materiálu, pomůcek a způsobu plnění úkolu v centrech.

Učitelky berou děti jako rovnocenného partnera, kterému je potřeba porozumět a vcítit se do jeho aktuálního stavu.

Podporujeme vzájemnou důvěru a toleranci, ohleduplnost a zdvořilost mezi dětmi a dospělými.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné nebo ne, dáváme dětem prostor k sebehodnocení. Vyhýbáme se soutěžení.

Děti se učí různým pravidlům, stanoveným společně s učitelkou:

  • Když jeden mluví, ostatní naslouchají.
  • Naše ruce si pomáhají a neubližují si.
  • Ouška naslouchají.
  • Nožičky chodí, ale neběhají po třídě.

Zpracovávám...