Školní vzdělávací program „Hrajeme si a pomáháme“

Předškolní vzdělávání v naší MŠ je inspirováno mezinárodním programem „Začít spolu“ a využívá některé prvky tohoto programu. Je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně stresové. Děti jsou vedeny k pomoci jeden druhému, úctě ke starším lidem.

Nacházíme se v areálu Okresní nemocnice a Domova pro Seniory, kde svým působením a pohybem v okolí pomáháme vnést radost do očí našich seniorů,
s kterými úzce spolupracujeme a také široké veřejnosti pohybující se v nemocničním areálu. Je samozřejmě jen doplňkovým programem rodičovské výchovy,
což je nejdůležitější v životě každého šťastného dítěte.

Zpracovávám...