Materiální podmínky

Krásné nové prostředí, moderní vybavení školy působí příjemným rodinným dojmem. Ve třídě jsou hračky a pomůcky odpovídající danému věku dětí, které jsou umístěny tak, aby byly dětem snadno dostupné a umožňují rozvíjet jejich fantazii a tvořivost. Třída je variabilním nábytkem rozdělena na dvě části a koutky nazvané „centra aktivit“, kde jsou hračky, pomůcky, náčiní denní potřeby. Děti si zde mohou půjčovat volně hračky a potřeby, ale musí dodržovat pravidla platná pro dané centrum.

Šatna je vybavena skříňkami, jsou označeny jménem dítěte, jeho fotkou a značkou. V šatně jsou vyvěšeny informace o výchovně – vzdělávací práci s dětmi. Výtvarné práce dětí jsou v ní využívány k výzdobě interiéru MŠ.

Zpracovávám...