Organizace vzdělávání

Jsme jednotřídní MŠ. Kapacita je 19 dětí. Jsou přijímány od 2 - 6 let. Třída je smíšená, heterogenní, metody a formy práce jsou voleny s ohledem na tuto skutečnost.

  • Provozní doba MŠ 6.00 – 18.00 hod
  • Zápis je stanoven na týden v rozmezí od 14.4. – 30.4..
  • Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejňována pravidelně se zápisem na nástěnce mateřské školy a na webových stránkách.

Zpracovávám...