Charakteristika školy

Mateřská škola Husova je nově zřízená jednotřídní mateřská škola, uvedena do provozu 1. 9. 2020. Byla usnesením Rady města Havlíčkova Brodu určena ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo v dostupném spádovém území. Je součástí budovy Domova pro seniory, který je v těsné blízkosti krásného parku v areálu nemocnice. Je zbudována pro zaměstnance nemocnice, domova pro seniory a města HB. Nachází se téměř v centru města, dostupná autem, MHD i pěší chůzí.

K MŠ patří menší vybavená zahrada herními prvky v zadní části budovy DPS a další zahrada v dolní části MŠ Zahradnického 2 s průlezkami. V blízkosti je krásný park s dostatkem stínu od vzrostlých lip a svou velikostí k dostatku pohybu. Nedaleko je k vycházce do přírody areál Psychiatrické léčebny.

Třída se nachází v přízemí budovy, má prostor pro 19 dětí ve věku 2–6 let. Přísluší k ní hygienické zázemí, šatna vybavená skříňkami, kancelář, kuchyňka pro výdej jídla. V suterénu je prádelna pro Domov i MŠ. Vstup je hlídán kamerovým systémem.

Zpracovávám...