INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 07.04.2021 16:30   mshusovahb

Od 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost dětí mateřské školy ve své kmenové MŠ pro zákonné zástupce vykonávající povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s pandemií.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze)

 Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy Po a Čt, v případě RT-PCR testů 1x týdně

 K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy

 Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

 Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních

Zpracovávám...