NOVÁ VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ROK 2024 - 2025

 27.05.2024 12:23   mshusovahb

Usnesení rady města č. 384/24 ze dne 27.5.2024:
Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách - školní rok 2024/2025

 
 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje na školní rok 2024/2025 úplatu za:
- předškolní vzdělávání ve zřizovaných mateřských školách ve výši 850 Kč/měsíc a dítě s celodenní docházkou,
- předškolní vzdělávání ve zřizovaných mateřských školách ve výši 560 Kč/ měsíc a dítě zařazené do MŠ dle § 34 odst.10 školského zákona.

 

 

Zpracovávám...